Danes 21.november obveščamo:
Zagovri diplom:
Ime in priimek: Marko Ramljak
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Datum: 21.11.2017
Ura in prostor: 09:00, Sejni sobi
Naslov: UPORABA OBOGATENE RESNIČNOSTI (AR) V SKLADIŠČU
Mentor: doc. dr. Evelin Krmac
Somentor: /