Pri prijavljanju in odjavljanju izpitov preko sistema VIS so v veljavi naslednja pravila glede pravočasnosti prijave oziroma odjave:

  

Če je izpit v ......, je zadnji rok za prijavo/odjavo
Ponedeljekčetrtek do 24:00
Toreknedelja do 24:00
Sredonedelja do 24:00
Četrtekponedeljek do 24:00
Petektorek do 24:00
Sobotasreda do 24:00

 

           

Študent se na izpit obvezno pravočasno prijavi preko sistema VIS.

 

Pri prijavi izbere predmet, za katerega se prijavlja, učitelja, ki je predmet predaval in izpitni rok.    

 

V primeru, da ima študent pri prijavljanju na izpit težave, ali ima preseženo število ročnih prijav v informacijskem sistemu e-Študent ali  pa je pozabil geslo, pošlje obvestilo z imenom in priimkom in vpisno številko na naslov referat@fpp.uni-lj.si, oziroma se oglasi v študentski pisarni UL FPP.    

 

Pregled prijav na izpite študentu omogoča dejanski pregled izpitov, na katere je študent prijavljen.    

 

Pregled izpitnih rokov pa študentu omogoča pregled vseh izpitnih rokov ter prostor in uri poteka izpita.    

 

V VISU lahko študent pregleduje svoje rezultate dosežene na izpitih ali kolokvijih. V elektronskem indeksu študent vidi zgolj pozitivno opravljene izpite, negativne ocene so zavedene in vidne samo v kartotečnem listu študenta.    

 

Seznami prijavljenih kandidatov ter razporedi izpitov po predavalnicah so objavljeni na spletni strani fakultete 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom.


datum zadnje spremembe: 13.01.2012