Na Fakulteti za pomorstvo in promet je vzpostavljen Alumni klub, ki združuje diplomante fakultete in povezuje ter ohranja medgeneracijske vezi med fakulteto in diplomanti. Klub sestavljajo diplomanti različnih vpisnih generacij Fakultete za pomorstvo in promet.

Namen Alumni kluba je omogočiti druženje, povezovanje in sodelovanje med diplomanti in povezovanje s predstavniki fakultete.

Aktivnosti Alumni kluba UL FPP so:

o   Strokovna letna srečanja članov kluba

o   Strokovna in znanstvena srečanja ter ekskurzije

o   Družabna in športna srečanja

o   Strokovna izobraževanja in usposabljanja

o   Pretok informacij iz stroke in povezovanje

o   Skrb za promocijo poklicev s področja pomorstva in prometa

 V klub se lahko včlanite preko spletne prijavnice oz. nam lahko vaše kontaktne podatke posredujete po navadni pošti na naslov: Fakulteta za pomorstvo in promet, Alumni klub UL FPP, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož.

 

 


datum zadnje spremembe: 19.10.2012