On-line učenje slovenskega jezika

datum: 04.12.2017

On-line učenje slovenskega jezika.


Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik so pripravili on-line tečaj slovenskega jezika.

Najdete ga na povezavi.