Vgradnja elektro-hidravličnega sistema v avtonomno jadrnico je končana

datum: 10.07.2018

Študentje iz FS in FPP so v prejšnjem tednu zaključili vgradnjo elektro-hidravličnega sistema v avtonomno jadrnico.


Sistem bo upravljal s pozicijo krilastih jader in krmila. Sestavljanje jadrnice se bo nadaljevalo z izgradnjo krilastih jader in preostalih električnih sistemov. Zahvala gre podjetjem PRIT, SPG tesnila in hidravlika, ki so podarile komponente sistema in Laboratoriju za fluidno tehniko FS, ki je izdelal mehanske komponente sestava in podjetju Technol iz Izole, ki nam pri gradnji sledi in pomaga od vsega začetka.