Plačilo zaključnega dela

datum: 02.10.2018

za osebe brez statusa


Sprememba 128. člena Statuta UL

 

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil 39 akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.  

Kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, lahko brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

 

Obrazložitev:

128. člen Statuta UL je določal, da mora študent po izgubi statusa študenta storitve Univerze v Ljubljani poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika UL (tudi pripravo in zagovor zaključnega dela).

Študenti (po besedah predstavnikov ŠS UL) in nekateri profesorji so bili mnenja, da trenutno določilo Statuta UL predvideva nedosegljive roke dokončanje študija, ki posegajo v kakovost študija, tistim študentom, ki bi svoje zaključno delo zaključili po izgubi študentskega statusa. Veljavnost tem je časovno omejena in je že to primeren ukrep za spodbujanje pravočasnega zaključevanja z možnostjo podaljšanja.

Prav zaradi tega so v ŠS UL želeli in pozivali vodstvo UL oz. Senat UL in UO UL k spremembi 128. člena Statuta UL, ki bo stremela k dvigu kakovosti študija na Univerzi in ob enem omogočala študentom uspešno dokončanje študija brez dodatnih nepotrebnih finančnih stroškov. 

 

V ta namen je ŠS UL v preteklih mesecih izvedel dve raziskavi  (priloga 1 in priloga 2), iz katerih je po besedah ŠS UL razvidno neustrezno trenutno tolmačenje 128. člena Statuta UL, ki škoduje študentom kot tudi kakovosti študija na UL.