Na FPP Študentska inovativna projekta za družbeno korist (ŠIPK)

datum: 02.07.2018

Na FPP se bosta v poletnih mesecih izvajala ŠIPK projekta, v katerih skupina študentov pod vodstvom pedagoškega mentorja sodeluje z negospodarskim in neprofitnim sektorjem pri reševanju zastavljenega problema.


Prvi projekt nosi naslov »Vodenje kolesarjev na Obali - Zbiranje podatkov za pripravo aplikacije«. Interdisciplinarna skupina študentov pod vodstvom doc. dr. Danijele Tuljak-Suban in v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo, Združenjem kolesarskih pobud Slovenije bo zbirala podatke o prometni infrastrukturi, s čimer želijo postaviti temelj za izdelavo aplikacije, ki bo kolesarjem v pomoč pri načrtovanju poti na Obali.

Drugi projekt, »Slovenska terminologija v pomorstvu II«, vodi izr. prof. dr. Violeta Jurkovič v sodelovanju z Neptun Int., Zavodom za pomorstvo Koper in Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo Piran. Interdisciplinarna skupina študentov bo v toku projekta dopolnila besedilni korpus slovenskih besedil v pomorstvu, ki je bil postavljen na platformi Evrokorpusa v sklopu lanskega PKP projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.