Zagovor doktorske disertacije Bobana Đorđevića

datum: 04.09.2018

Doktorand Boban Đorđević je v ponedeljek, 3. septembra 2018 zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: » EVALUATION OF THE IMPACT OF THE TRAIN CONTROL INFORMATION SYSTEM ON RAILWAY INFRASTRUCTURE AVAILABILITY USING A MULTI-CRITERIA MODEL (Ocenjevanje vpliva informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa na razpoložljivost železniške infrastrukture z večkriterijskim modelom)«.


Mentor prof. dr. Tomislav Josip Mlinarć, somentorica doc. dr. Evelin Krmac  in  člani komisije prof. dr. Bogdan Zgonc, doc. dr. Danijela Tuljak-Suban in izr. prof. dr. Mladen Nikšić. Predsednik komisije prof.dr. Marko Pavliha.