Študentje FPP v LMK

datum: 10.12.2018

V petek, 7. decembra so študentje 3. letnika Ladijskega strojništva v okviru predmeta Tehniške meritve dodali nekaj opornih točk svojemu razumevanju merjenja temperature in merjenja kot dejavnosti.


Na Fakulteti za elektrotehniko UL je prof. dr. Gregor Geršak predstavil Laboratorij za meroslovje in kakovost. Meroslovje je zato tako zahtevno študijsko področje, ker preko njega države izvajajo ukrepe za varovanje zdravja in življenj. Gluhoto gluhe sobe izkoriščajo za preizkuse slišnosti.

Za stranke iz industrije, medicinskih zavodov... izvajajo umerjanja termometrov (farmacija po dvakrat na leto), s katerimi nadzorujejo procese v proizvodnji ali skladiščih (tudi npr. krvne plazme). Reže, v pečeh, kamor vstavljajo preizkusne termometre, so za zagotavljanje večje homogenosti temperature po prostoru v kopelih, večinoma oljnih. Če vas zanima, kako še do 20. maja 2019 izgleda nacionalni etalon za temperaturo, v katerem zagotavljajo temperaturo trojne točke - povprečne morske vode (!), morate v LMK, Kaj se bo spremenilo po 20. maju 2019? Pogooglajte.

S primeri iz avtomobilske industrije popestrenim spoznavanjem pomena sledljivosti smo zaključili z razlago 'švic miške'.