Pomorsko strojništvo
2023/2024

STROKOVNI NASLOVStrokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ladijsko strojništvo se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

  • diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS) / diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS), okrajšano: dipl. inž. lad. stroj. (VS).