Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Tehniška matematika 1


Učni načrt

  1. Množice in števila: osnovni pojmi, realna in kompleksna števila.
  2. Funkcije: elementarne funkcije, limita, zveznost, nedoločeni izrazi.
  3. Odvod: odvodi elementarnih funkcij, diferencial, l’Hopitalovo pravilo, analiza funkcij, Taylorjeva formula.
  4. Integral: nedoločeni in določeni integral, metode integriranja, posplošeni integral, uporaba integrala.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

  1. A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2007.
  2. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, John Wiley&Sons, Inc., 1993.
  3. P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, I. del, Fakulteta za strojništvo, 2001.

Izvajalci

Predavanja