Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Tehniška matematika 2


Učni načrt

1.    Difrencialne enačbe: enačba z ločljivima spremenljivkama, LDE 1.reda, LDE 2.reda, uporaba diferencialnih enačb.
2.    Funkcije več spremenljivk: parcialni odvodi, ekstrem, vezani ekstrem, implicitna funkcija.
3.    Vektorji: osnovne definicije, skalarni, vektorski, mešani produkt, enačbi premice in ravnine v prostoru.
4.    Linearna algebra: sistemi linearnih enačb, Gaussov postopek eliminacije, determinante, Cramerjevo pravilo, matrike.

Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2007.

2. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, John Wiley&Sons, Inc., 1993.

3. P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, I. del, Fakulteta za strojništvo, 2001.


Izvajalci

Predavanja