Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Avtomatizacija v prometu


Učni načrt

******************************

Avtomatizacija v prometu - NOVO 2015/2016!

**************************

 

Na kratko o predmetu
Osnovni zakoni električnega in magnetnega polja, pojmi in rešitve digitalne elektronike, sistemi za preskrbo prometnih sistemov z električno energijo, komunikacijska tehnologija, navigacijska tehnologija v funkciji avtomatizacije prometa, praktični primeri inteligentnih prometnih sistemov in njihovi vplivi na okolje.  

 

 

Opis predmeta

 

 • Elektrotehnika v našem vsakdanjiku osnovne zakonitosti električnih in magnetnih polj, električna vezja, sodobna elektronika, digitalna tehnika, tipala, izkoristek, življenjski krog električne energije
 • Elektronika v prometu digitalna elektronika; komunikacije, modulacija; radijske, telefonske zveze; navigacija: radar, GNSS, varnost
 • Osnove regulacije v prometu principi in primeri pametnih sistemov v prometu

 

Tehnične zahteve

 • priprava izvlečkov Elektrotehniškega praktikuma ali sprotno pisanje tehniških poročil
 • znanje računanja na lastnem kalkulatorju

 

Predpogoji

 • obvladovanje aritmetičnih operacij
 • poznavanje osnovnih fizikalnih pojavov

 

Cilji

Študent:

 • dobi občutek za elektrotehniški način razmišljanja ob uporabi elektrotehniških naprav
 • sprejme pomen teorije za praktično strokovno delo
 • razvije sposobnost uskladititve rezultatov z laboratorijskih vaj oz. lastne prakse s teorijo
 • razvije razumevanje procesov sistemskega inženirskega pristopa
 • dojame in zna opisati koncepte arhitekture sistemov in njihovega razvoja
 • razume zmožnosti ključnih tehnologij
 • razume učinke tehnologij na posamezne vrste prometa
 • razume kako vrednotiti tehnologije, njihovo uporabo in pripadajoče storitve 

 

Obisk
Obisk predavanj ni obvezen.

Seznam  laboratorijskih vaj vam bo koristil v pripravi nanje.
 

Domače naloge

 

Pravila v laboratoriju
Laboratorijske vaje: upoštevajte pravila za delo v laboratoriju imejte s seboj vedno kalkulator.
 


Izvajalci

Predavanja