Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Avtomatizacija v prometu


Učni načrt

Na kratko o predmetu

Študentje spoznajo in dopolnijo znanja iz osnovnih zakonov fizike (elektrike), zasnov avtomatiziranih sistemov in njihovo uporabo s posebnim poudarkom na prometu.Osnovni zakoni električnega in magnetnega polja, pojmi in rešitve digitalne elektronike, sistemi za preskrbo prometnih sistemov z električno energijo, komunikacijska tehnologija, navigacijska tehnologija v funkciji avtomatizacije prometa, praktični primeri inteligentnih prometnih sistemov in njihovi vplivi na okolje.

 

Tehnične zahteve

 • sposobnost priprave izvlečkov Elektrotehniškega praktikuma ali sprotno pisanje tehniških poročil
 • znanje računanja na lastnem kalkulatorju

 

Predpogoji

 • obvladovanje aritmetičnih operacij
 • poznavanje osnovnih fizikalnih pojavov

 

Cilji

Študent:

 • dobi občutek za elektrotehniški način razmišljanja ob uporabi elektrotehniških naprav
 • sprejme pomen teorije za praktično strokovno delo
 • razvije sposobnost uskladititve rezultatov z laboratorijskih vaj oz. lastne prakse s teorijo
 • razvije razumevanje procesov sistemskega inženirskega pristopa
 • dojame in zna opisati koncepte arhitekture sistemov in njihovega razvoja
 • razume zmožnosti ključnih tehnologij
 • razume učinke tehnologij na posamezne vrste prometa
 • razume kako vrednotiti tehnologije, njihovo uporabo in pripadajoče storitve 

 

Obisk
Obisk predavanj ni obvezen.

Seznam  laboratorijskih vaj vam bo koristil v pripravi nanje.
 

Domače naloge

 

Pravila v laboratoriju
Laboratorijske vaje: upoštevajte pravila za delo v laboratoriju, imejte s seboj vedno kalkulator.

 


Izvajalci

Predavanja

Opis predmeta

 

 • Elektrotehnika v našem vsakdanjiku osnovne zakonitosti električnih in magnetnih polj, električna vezja, sodobna elektronika, digitalna tehnika, tipala, izkoristek, življenjski krog električne energije
 • Elektronika v prometu digitalna elektronika; komunikacije, modulacija; radijske, telefonske zveze; navigacija: radar, GNSS, varnost - pojmi in rešitve digitalne elektronike sistemi za preskrbo prometnih sistemov z električno energijo, komunikacijska tehnologija (radijske naprave, mobilna telefonija) in navigacijska tehnologija (mikrovalovne rešitve, GNSS) v funkciji avtomatizacije prometa, 
 • Osnove regulacije v prometu: principi in primeri pametnih sistemov v prometu, praktični primeri inteligentnih prometnih sistemov (nadzor nad smerjo vožnje in ABS v vozilu, avtomatizacija oskrbne verige z RFID, elektronika v urejanju prometnega toka – cestninjenje, prioriteta avtobusov, dozirni dostop) in njihovi vplivi (EMS, izpusti)

 

 Literatura

 

 • ALI srednješolski učbenik osnov elektrotehnike, kot primer: Anton Hamler, Elektrotehnika. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2004. ISBN 864350596X. Za utrjevanje snovi je pomembna zbirka nalog v vsakem poglavju.
 • ALI Osnove elektrotehnike 1, OET-1 (eoet1.tsckr.si/)
 • Rudi Čop, Osnove digitalne tehnike za prometne vede, UL FPP, Portorož 2007 (nakup v knjižnici FPP) knjiga ne pokriva le digitalno tehniko, ampak tudi generiranje električne energije, vštevši tudi izkoriščanje obnovljivih virov in pomembne vidike njenega prenosa.
 • Drago Kostevc, Navigacijske naprave in sistemi, UL FE, Ljubljana 2012., pomemben opis delovanja radarja, vrste radarjev in navigacije s sateliti, dostopno na: lso.fe.uni-lj.si/studij/radarji/zapiski_navigacija.pdf‎
 •  Intelligent Transportation Systems, ur. Ahmed Abdel-Rahim, ISBN 978-953-51-0347-9, 206 strani, InTech, 2012, DOI: 10.5772/1355, dostopno na: http://www.intechopen.com/books/intelligent-transportation-systems

 

V pripravi na izpit vam lahko koristijo primeri vprašanj in nalog, ki jih boste našli v zapisnikih predavanj.

 

 Zapisniki predavanj