Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Informatika v prometu


Učni načrt

Študent pridobi osnovno znanje o informacijsko komunikacijski tehnologiji, principih delovanja računalniške strojne in programske opreme ter osnovah programiranja v poizvedovalnem programskem jeziku. Pridobljena znanja bo uporabljal pri drugih predmetih ter pri reševanju problemov, ki zahtevajo uporabo računalnika. Znanja so usklajena s standardom ECDL.

 

VSEBINA PREDMETA

 • Informacijsko komunikacijska tehnologija: vloga informacijske tehnologije v sodobnem svetu, s poudarkom na logistični, transportni in prometni dejavnosti.
 • Računalniški sistem in računalništvo: zgradba in delovanje računalnika, operacijski sistemi in druga programska oprema (sistemska in uporabniška), licence za programsko opremo.
 • Programiranje: reševanje problemov in razvoj algoritmov, postopki razvoja programske opreme, tendence v razvoju, razvojna okolja, prevajalniki in razvojna okolja.
 • Informatika, informacijski sistemi in podatkovne baze: teorija informatike, informacijski sistemi, podatkovne baze, sistem za upravljanje podatkovne baze, relacijske podatkovne baze, poizvedovalni jezik SQL.
 • Računalniška omrežja in storitve: osnove računalniških omrežij, internet, internet stvari (IoT), računalništvo v oblaku.
 • Elektronsko poslovanje: oblike elektronskega poslovanja, sistemi RIP (EDI), e-logistika. Informatika v prometu, transportu in logistiki: kratek pregled IKT, ki se uporabljajo za podporo prometu, transportu in logistiki.


 •  

Izvajalci

Predavanja

IZVEDBA PREDMETA

Redni študij

PREDAVANJA

Predavanja potekajo v letnem semestru 2019/20. V tem študijskem letu bo predavanja izvedel doc. dr. Jure Žab.

 

VAJE

Vaje se bodo izvajale po urniku. Vodi jih asistentka Tina ŠFILIOGOJ.​

 

Predavanja in vaje so obvezne.​​​

 


​​Izredni študij - Portorož

PREDAVANJA:

10.1.2020,
11.1.2020,
15.1.2020,
18.1.2020 

 

VAJE:

17.1.2020, 16.00 - 19.00, v R1 in
24.1.2020, 16.00 - 19.00 v R1

 


IZPITNI ROKI

 

PRAKTIČNI IZPIT - izpitni roki za stare študente rednega študija in izredne študente

8.1.2020 ob 16.00 v R3       rezultati 

10.2.2020 ob 16.30 v R1     rezultati

16.6.2020 ob 10.00 v --             prijava

18.8.2020 ob 10.00 v --             prijava

 

PISNI IZPIT 

1. rok: 03.02.2020 ob 9.00 (samo za stare študente - redne in izredne!!)

2. rok: 22.06.2020 ob 9.00

3. rok: 24.08.2020 ob 9.00

en rok bo še določen naknadno

 

Dodatni izredni rok za stare študente: 14. 01.2020 ob 16.00

 

PISNI IZPIT - Izredni študij Portorož

17.2.2020 ob 16.30 v 202

 


GRADIVA ZA PREDAVANJA

 

 

 • Mrhar Peter,  Uvod v SQL, Flamingo založba, Nova Gorica, 2002.
  ISBN 961-6176-72-2.
 • MySQL 5.5 Reference Manual, 
  http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.5-en.a4.pdf.
 • ostala gradiva (knjižna, spletna, ...) na temo računalništva in informatike,
  Matlaba in MySQL-a  

 

PROGRAMSKA OPREMA 

Server hostname mysql.fpp.edu
Username student
Password student
Default schema/database world (ali employees)
 

GRADIVA ZA VAJE - izredni študij

 

Vaja 1:

 

Vaja 2: 

 

Vaja 3: 

 

Vaja 4:

 

Vaja 5:

 

Vaja 6:

 

Vaja 7:

 

Vaja 8: 

 

Vaja 9:

 

Vaja 9a:

 

Vaja 10:

 

Vaja 11:

 

Vaja 12:

 • uporaba simulacijske programske opreme

 

 

POMOČNapotki in usmeritve za praktični izpit

 

Datoteke

IZPITNI_RED.pdf (196.4Kb)