Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Informatika v prometu


Učni načrt

Študent pridobi osnovno znanje o informacijsko komunikacijski tehnologiji, principih delovanja računalniške strojne in programske opreme ter osnovah programiranja v poizvedovalnem programskem jeziku. Pridobljena znanja bo uporabljal pri drugih predmetih ter pri reševanju problemov, ki zahtevajo uporabo računalnika. Znanja so usklajena s standardom ECDL.

 

VSEBINA PREDMETA

 • Informacijsko komunikacijska tehnologija: vloga informacijske tehnologije v sodobnem svetu, s poudarkom na logistični, transportni in prometni dejavnosti.
 • Računalniški sistem in računalništvo: zgradba in delovanje računalnika, operacijski sistemi in druga programska oprema (sistemska in uporabniška), licence za programsko opremo.
 • Programiranje: reševanje problemov in razvoj algoritmov, postopki razvoja programske opreme, tendence v razvoju, razvojna okolja, prevajalniki in razvojna okolja.
 • Informatika, informacijski sistemi in podatkovne baze: teorija informatike, informacijski sistemi, podatkovne baze, sistem za upravljanje podatkovne baze, relacijske podatkovne baze, poizvedovalni jezik SQL.
 • Računalniška omrežja in storitve: osnove računalniških omrežij, internet, internet stvari (IoT), računalništvo v oblaku.
 • Elektronsko poslovanje: oblike elektronskega poslovanja, sistemi RIP (EDI), e-logistika. Informatika v prometu, transportu in logistiki: kratek pregled IKT, ki se uporabljajo za podporo prometu, transportu in logistiki.

Izvajalci

Predavanja

IZVEDBA PREDMETA

Redni študij

PREDAVANJA
Predavanja potekajo v letnem semestru 2018/19 ob petkih, med 8.50 in 11.15, v učilnici AMFI.

 

VAJE

Vaje se bodo izvajale po urniku. Vodi jih asistentka Tina ŠFILIOGOJ.​

 

Predavanja in vaje so obvezne.​​​

 

​​Izredni študij - Portorož

PREDAVANJA:
2.2.2019 - 22.2.2019

 

VAJE:
13.2.2019 med 16:30 in 19:30 v R1 in ​
​23.2.2019 med 9:00 in 12:00 v R1.


IZPITNI ROKI

 

PRAKTIČNI IZPIT - izpitni roki za stare študente rednega študija in izredne študente

1. rok: 23.01.2019 ob 15:30 v R1        rezultati
2. rok: 04.03.2019 ob 16:30 v R1      rezultati   
3. rok: 29.05.2019 ob 16:00 v R1      rezultati
4. rok: 27.08.2019 ob 10.00 v R1      prijava

PISNI IZPIT - redni študij
1. rok: 29.01.2019 ob 9:00 (za stare študente)
2. rok: 11.06.2019 ob 9:00
3. rok: 20.08.2019 ob 9:00
4. rok: 06.09.2019 ob 9:00

 

Dodatni izredni rok za stare študente: 22.3.2019 ob 14:00.

 

PISNI IZPIT - Izredni študij Portorož
1. rok: 22.03.2019 ob 14:00
2. rok: 11.06.2019 ob 9:00
3. rok: 20.08.2019 ob 9:00


GRADIVA ZA PREDAVANJA

 

 

 • Mrhar Peter,  Uvod v SQL, Flamingo založba, Nova Gorica, 2002.
  ISBN 961-6176-72-2.
 • MySQL 5.5 Reference Manual, 
  http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.5-en.a4.pdf.
 • ostala gradiva (knjižna, spletna, ...) na temo računalništva in informatike,
  Matlaba in MySQL-a  

 

PROGRAMSKA OPREMA 

Server hostname mysql.fpp.edu
Username student
Password student
Default schema/database world (ali employees)
 

 

GRADIVA ZA VAJE - izredni študij

 

Vaja 1:

 

Vaja 2: 

 

Vaja 3: 

 

Vaja 4:

 

Vaja 5:

 

Vaja 6:

 

Vaja 7:

 

Vaja 8: 

 

Vaja 9:

 

Vaja 9a:

 

Vaja 10:

 

Vaja 11:

 

Vaja 12:

 • uporaba simulacijske programske opreme

 

 

POMOČNapotki in usmeritve za praktični izpit

 

Datoteke

IZPITNI_RED.pdf (196.4Kb)