Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Inženirska grafika in dokumentacija


Učni načrt

Vsebina predmeta

Inženirska grafika in dokumentcija obravnava vsebino priprave projektne dokumentacije in njene digitalne oblike.

Večino vsebine bo omejene na uporabo programa SolidWorks.


Izvajalci

Predavanja

Vsebina predmeta se nahaja v spletni učilnici Moodle@FPP - IGD