Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Osnove prometnega sistema


Učni načrt

Osnove prometnega sistema

 

Program predmeta je spoznavanje osnovnih značilnosti prometnega in transportnega sistema, ki so pomembne za razumevanje in poznavanje delovanja in obvladovanja tehnoloških procesov v prometu in transportu. Cilj predmeta je spoznati in razumeti osnovne značilnosti in načela delovanja prometnega in transportnega sistema. Študenti se seznanijo s temeljnimi opredelitvami in značilnostmi poameznih prometnih panog.


Izvajalci

Predavanja

UČNO GRADIVO:

Študijsko leto 2018/2019: OPS 2018/19

 

REZULTATI KOLOKVIJEV IN IZPITOV:

Rezultati pisnega dela izpita (05/02/2019)

Rezultati pisnega dela izpita (18/06/2019)

Rezultati pisnega dela izpita (27/08/2019)

Vaje

Rezultati računskega izpita (23.8.2019)

Vpisna številka              Ocena

09170011                            5 

09180001                           5 

09180156                           5

09180147                          6

09170021                          6

09160122                          5