Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Tehnična mehanika


Učni načrt

Osnovni cilji predmeta:

 • predavanja:
  prikaz izpeljave fizikalnih zakonitosti s pomočjo osnovnih postulatov. Rezultate novih zvez kot posledica aksiomatičnega pristopa se nato demonstrira na enostavnih primerih iz prometa,
   
 • vaje:
  skozi reševanje različnih primerov, različne težavnostne stopnje utrjujemo spoznanja o osnovnih fizikalnih zakonitostih, ki so pomembna v prometu.



 •  

Kratek pregled vsebine:

 • Kinematika točke
 • Dinamika točke
 • Dinamika sistema točk
 • Osnove statike
 • Dinamika trdnega telesa
 • Trki dveh ali več točk/teles

Izvajalci

Predavanja

Celotna vsebina predmeta s predavanji, vajami in domačimi nalogami se nahaja v spletni učilnici.