Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Tehnična mehanika


Učni načrt

Osnovni cilji predmeta:

 • predavanja:
  prikaz izpeljave fizikalnih zakonitosti s pomočjo osnovnih postulatov. Rezultate novih zvez kot posledica aksiomatičnega pristopa se nato demonstrira na enostavnih primerih iz prometa,
   
 • vaje:
  skozi reševanje različnih primerov, različne težavnostne stopnje utrjujemo spoznanja o osnovnih fizikalnih zakonitostih, ki so pomembna v prometu.


 •  

Kratek pregled vsebine:

 • Kinematika točke
 • Dinamika točke
 • Dinamika sistema točk
 • Osnove statike
 • Dinamika trdnega telesa
 • Osnove hidrostatike in hidrodinamike
 • Osnove nihanja


 •  

Izvajalci

Predavanja

Pri predmetu obravnavamo snov Visokošolske Fizike 1, kjer je glavna vsebina predmeta:

 • Kinematika točke
 • Dinamika točke
 • Dinamika sistema točk
 • Osnove statike
 • Dinamika trdnega telesa
 • Osnove hidrostatike in hidrodinamike
 • Osnove nihanja

Hkrati se vpelje pojem navadnih diferencialnih enačb, s katerimi popišemo dinamiko točke in kasneje telesa. Vpeljejo se osnovne numerične metode za reševanje navadnih diferencilanih enačb in sistema navadnih diferencilanih enačb. Praktična izvedba reševanja se implementira v MATLAB okolju.

 

Ocenjevanje:

 

 • Pisni del:
  • pisanjem dveh kolokvijev ali,
  • pisnim izpitom.
    
 • Ustni del:
  • se opravi po potrebi, če je študent med oceno ali si želi dvigniti pisni del ocene
    
 • Projektna naloga:
  • se lahko opravi, če je študent med oceno ali si želi dvigniti pisni del ocene
    
 • Ocenjevalni kriterij:
Točke Ocena
50%-60% 6
61%-70% 7
71%-80% 8
81%-90% 9
91%-100% 10

 

Literatura predavanja:

 • Prosojnice - A.Grm
 • R. Kladnik, Visokošolska Fizika - 1.del - Mehanika, 1991
 • R.C.Hibbeler, Dynamics, 2010
 • Gross et al., Engineering mechanics 3: Dynamics, 2014
   

Literatura vaje:

 • R.Kladnik in H.Šolinc, Zbirka fizikalnih nalog z rešitvami - 1.del - Mehanika
 • R.C.Hibbeler, Dynamics - Solution manual, 2012 (vaje z rešitvami)
 • Gross et al., Engineering mechanics 3: Dynamics, Problems and Formulas, 2017 (vaje z rešitvami)