Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Verjetnost in statistika


Učni načrt

 

Osnovni pojmi verjetnostnega računa, dogodki, lastnosti verjetnosti, pogojna verjetnost, relejni poskusi, slučajne spremenljivke (diskretne in zvezne), matematično upanje, disperzija, osnovni pojmi statistike, opisovanje podatkov, ocenjevanje parametrov, preskušanje hipotez, korelacija in regresija.


Izvajalci

Predavanja