Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Management v prometu


Učni načrt

1. kolokvij: 28. 11. 2019 - Rezultati

2. kolokvij: 23. 1. 2020

 


Izvajalci

Predavanja