Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Management v prometu


Učni načrt

 

 


Izvajalci

Predavanja