Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Prevozno pravo


Učni načrt

Cilj predmeta je preko sodobnega pristopa k prevoznemu pravu seznaniti študente s karakteristikami njegovega razvoja. Na podlagi primerjalnega odnosa med domačo in mednarodno ureditvijo prevoznega prava po posameznih panogah bodo študentje osvojili pravno ureditev vseh klasičnih prevoznih vej. Poseben poudarek je na poznavanju režima odgovornosti prevoznika v posamezni prevozni panogi. Pridobljena znanja iz tega predmeta je mogoče uporabiti na vseh področjih, ki se ukvarjajo s prevozom.

 

Vsebina

 • Temeljne značilnosti prevoznega prava


 •  

Definicija in značilnosti prevoznega prava. Problem poenotenja prava. Temeljni pojmi evropskega prava in prevzemanje pravnega reda EU v slovensko zakonodajo.

 • Splošno o prevozni pogodbi


 •  

Splošne značilnosti prevozne pogodbe, pravni viri, vrste in sestavine prevozne pogodbe. Objektivna in subjektivna odgovornosti prevoznika, načelo obrnjenega dokaznega bremena, pravica do omejitve odgovornosti prevoznika.

 • Pomorski prevozi


 •  

Razlika med pomorskim pravom in pomorskim mednarodnim pravom, razvoj pomorskega prava in viri. Pogodbe o izkoriščanju ladij, prevoz tovora, prevozu potnikov in prtljage, vlečenje in potiskanje, direktni prevoz, multimodalni prevoz, zakup in drugi plovbni posli.

 • Letalski prevozi


 •  

Pojem in viri letalskega prava. Vrste letalskih pogodb, pogodba o prevozu potnikov in prtljage, pogodba o prevozu tovora, prevoz, pri katerem sodeluje več prevoznikov, pogodba o zakupu letala.

 • Železniški prevozi


 •  

Pojem ter viri železniškega prava. Splošno o železniških prevoznih pogodbah, prevoz potnikov in prtljage, prevoz tovora, kombinirani prevoz.

 • Cestni prevozi


 •  

Viri in značilnosti. Cestne prevozne pogodbe o prevozu potnikov, prevoz prtljage, prevoz tovora, zaporedni in multimodalni prevoz.

 • Multimodalni prevozi


 •  

Pojem, domača in mednarodna ureditev ter režim odgovornosti multimodalnega prevoza. Ločevanje od direktnega (zaporednega) prevoza, kombiniranega prevoza in segmentnega prevoza.

 


Izvajalci

Predavanja