Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Špedicija


Izvajalci

Predavanja

PREDAVANJA - redni/izredni študij 18/19:

 

1. sklop predavanj:

 

2. sklop predavanj:

 

3. sklop predavanj:

 

4. sklop predavanj:

 

 5. sklop predavanj:

 

6. sklop predavanj:

 

7. sklop predavanj:

 

8. sklop predavanj:

 

 

 

Literatura:

Čok, Z.: Pomorski agent, vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine, Koper, 2012

Borčić, V.: Pomorski agent, Rijeka, 1998

Splošni pogoji poslovanja Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije, GZS, Ljubljana, 2009.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06)

Pomorski zakonik (PZ) (Uradni list, št. 120/06)

Pristaniške uzance (Uradni list RS, št. 114/05)

Pavliha, M., Simoniti S.: Zavarovalno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007.

Angelovska, B., Križman, A: Tarifni sistemi in kalkulacije, Zavod IRC, 2009.

 

***************

 

TERMINI PREDAVANJ:

  • torek 8:50 - 10:25; P2

**************

IZPITI: glej VIS

 

KOLOKVIJI: 

I. kolokvij: 02.04.2019 (8:50-9:35; P2) - Incoterms 2010

 

Rezultati 1. kolokvija:

 

II. kolokvij: 22.05.2019 (8:50-9:35; P2) (v poštev pride 1., 2. in delno 4. sklop predavanj (Vloga špediterja pri carinjenju blaga (Intrastat, Ekstrastat in Uvoz blaga)

 

Rezultati 2. kolokvija:

 

III. kolokvij: 14.6.2019 ob 9:00 v 205 (v poštev pride 6., 7.,  in 8. in delno 4. sklop predavanj (od uvoza naprej)

 

Rezultati 3. kolokvija:

 

O morebitnih spremembah terminov kolokvijev boste obveščeni na predavanjih.

 

***************

 

EKSKURZIJA: se ne izvede

 

 

Datoteke

Rezultati_17_18.pdf (0.2Kb)

Rezultati_III._kol.___KON__NA_OCENA___p.pdf (0.2Kb)

Vaje

Rezultati praktičnega dela Šp (23.8.2019):

Vpisna številka        Rezultat

09170177                   pozitivno

09170166                   pozitivno

09170167                   negativno