Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Transportna in manipulacijska sredstva


Učni načrt

  • Opredelitev transportnih in manipulacijskih sredstev
  • Tehnične in tehnološke karakteristike transportnih sredstev v cestnem, železniškem, vodnem in zračnem prometu
  • Tehnične in tehnološke karakteristike manipulacijskih sredstev
  • Analiza karakteristik transportnih in manipulacijskih sredstev s prometnega, energetskega, okoljevarstvenega in prometnovarnostnega vidika

 


Izvajalci

Predavanja

Gradivo (2017-2018):

1. del: TMS CP

2. del: TMS ZP 

3. del: TMS VP

4. del: TMS ZrP

5. del: TMS MSr

 

 

 

 

REZULTATI KOLOKVIJEV IN IZPITOV:

 

Datoteke

TMS_12-06-2019_Rez_izp.pdf (102.1Kb)