Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Distribucijska logistika


Učni načrt

 

Vsebina predavanj:

 

 • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
 • strategije distribucije,
 • strategije fizične distribucije,
 • splošno o skladiščenju,
 • tipi skladišč in distribucijskih centrov,
 • logistični procesi v skladiščih in distribucijskih centrih,
 • IKT v distribuciji,
 • distribucija v mestna jedra (ang.j. "city logistics)
 • paketna distribucija,
 • distribucija nevarnega blaga,
 • distribucija hitro-pokvarljivega blaga,
 • distribucija predimenzioniranega blaga,
 • merjenje učinkovitosti distribucije. 

 

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov. Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanječ. Podrobno se analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju. S pomočjo pridobljenjega znanja so študenti sposobni optimizacije skladiščnega poslovanja, določanja optimalne lokacije, velikosti in števila distribucijksih centrov, kot tudi iskanja najoptimalnejše strategije distribucije. Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra, paketno distribucijo kot tudi distribucijo nevarnega blaga, hitropokvarljivega tovora ter predimenzioniranega tovora.

 


Izvajalci

Predavanja

REDNI ŠTUDIJ / IZREDNI ŠTUDIJ 18/19:

 

Gradiva PREDAVANJA:

 

1.  sklop predavanj:

 

 • Študijski primer: Aldi
 • Študijski primer: KIA

 

2. sklop predavanj:

 

3. sklop predavanj:

 

4. sklop predavanj:

 

5. sklop predavanj:

 

6. sklop predavanj: 

 

7. sklop predavanj:

 

Literatura: 

 

Dostopanje do gradiva zahteva GESLO. Kontaktirajte patricija.bajec@fpp.uni-lj.si.

 

**************

 

Termin PREDAVANJ:

 

ponedeljek 8:50 - 11:15 (202 ter R1)

 

Termin VAJ:

 • 15.11.2018 (15:30 - 19:00 v R1) - delavnica TMS (I.) (izvajalec: Infotrans)
 • 22.11.2018 (15:30 - 19:00 v R1) - delavnica TMS (II.) (izvajalec: Infotrans)
 • 24.01.2019 (12:00 - 15:00) - delavnica WMS; 4 šolske ure  (izvajalec: Trace Solution)
 • GS1 (vabljeno predavanje: predstavitev GS1, standardov)

Termin zagovorov SEMINARJEV:

 • 5.11.2018
 • 26.11.2018 
 • 07.01.2019

 

****************

 

 IZPITI: glej VIS

 

KOLOKVIJI: 

I. kolokvij: 21.11.2018 ob 08:50 v 202 (v poštev pride 1., 2., 3. sklop predavanaj v celoti, 4. sklop predavanj pa DO komisioniranja) .

 

II. kolokvij: 21.01.2019 ob 8:50 v 202 (v poštev pride 4. sklop predavanj komisioniranje & izskladiščenje, 5., 6. (brez upravljanja zalog) in 7. sklop predavanj)

 

O morebitnih spremembah terminov kolokvijev boste obveščeni na predavanjih.

********

EKSKURZIJA: 27.11.2018 (DHL & Fraport & Kemofarmacija)

Datoteke

REZULTATI__I._KOLOKVIJA_-_14.12.2015_PTTL.pdf (0.2Kb)

EKSKURZIJA_2016_17.pdf (0.2Kb)

REZULTATI_kolokvija_PTTL_16_17.pdf (0.2Kb)

REZULTATI_kolokvija_PTTL_16_17.pdf (0.2Kb)