Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Upravljanje oskrbovalnih verig


Izvajalci

Predavanja

REDNI in IZREDNI ŠTUDIJ 19/20:

 

Gradiva PREDAVANJA:

 

1.  sklop predavanj:

 

2.  sklop predavanj: 

 

3. sklop predavanj:

 

4. sklop predavanj:

 

5. sklop predavanj:

 

Simulacija "Kanban" Primer dobre prakse: Incredible successful supply chain management: how does Walmart do it?

 

6. sklop predavanj:

 

7. sklop predavanj:

 

8. sklop predavanj:

  • Simulacija "Inventory Game" (delitev študentov v skupine)
  • Simulacija "Il Lance, Il Compte" (delitev študentov v skupine)

Študijski primer: Mc Donalds: Managing stock to meet customer needs

 

Literatura:

Logožar, K.: Poslovna logistika, Elementi in podsistemi, GV Izobraževanje, 2005 (izbrana poglavja).

Kavčič, K.: Management oskrbnih verig in model taktkega časa , Znanstvena monografija, Fakulteta za management, Koper, 2009 (izbrana poglavja).

Urbancl, B.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2011 (izbrana poglavja).

Rajter, M. in Križman A.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2010 (izbrana poglavja).

Bajec, P. (2012). Outsourcing logističnih storitev (skripta)

Bajec, P. (2012). Splošno o logistiki in njenih podsistemih (skripta)

USAID-Deliver Project: Measuring Supply Chain Performance, May 2010.

Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The handbook of logistics & distribution management, KoganPage, Philadelphia, 2010.

Pavelich, R.: The Lean Sustainable Supply Chain, Pearson Education, Inc., New Yersey, 2012.

Myerson, P.: Lean Supply Chain and Logistics Management, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 2012. 

Christopher, M. (2005): Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks. Financial Times. Prentice Hall : Pearson. 305 p.;

 

 

****************

 

Gradiva VAJE:

Termin PREDAVANJ:

  • torek 08:50 -10:25 (203)

Termin VAJ:

****************

IZPITI: glej VIS

KOLOKVIJI: 

I. kolokvij: 19. november 2019, 08:50 (203); (v poštev pride 1., 2., 3. in 4. poglavje (kar smo obravnavali)

Rezultati I. kolokvija: glej mail

II. kolokvij: 15.01.2020 med 12:10 in 12:55 v AMFI (v poštev pride 4. skop (kar še nismo pisali), 5., 6., in 7. sklop predavanj). 8. sklopa predavanj ne pišemo.

Rezultati II. kolokvija & končna ocena:

***************

EKSKURZIJA: se v okviru tega predmeta ne izvede

VABLJENO PREDAVANJE: /