Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Snovi v transportu


Učni načrt

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi lastnostmi snovi predvsem tistih, ki so uporabne v prometu in so nevarne. Predmetno specifične kompetence obsegajo temeljne kemijske principe in lastnosti predvsem nevarnih snovi v transportu in prometu nasploh.


Izvajalci

Predavanja