Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Matematične metode 1


Učni načrt

Matematične metode 1


Izvajalci

Predavanja

Snov posameznih poglavij urejena po načelu rastoče zahtevnosti:

  • Množice in števila

  • Zaporedja in vrste

  • Realne funkcije ene spremenljivke

  • Odvod

  • Nedoločeni integral

Gradivo za vaje:

 Priporočena literatura:

  •  A. Turnšek, Tehniška matematika, 2. dopolnjena izdaja, Fakulteta za strojiništvo, Ljubljana, 2007, 306 str., ISBN 978-961-6536-20-2

  •  I. Vidav, Višja matematika I, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 477 str., ISBN 978-961-212-031-3

  • R. Jamnik, Matematika, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 527 str. ISBN 978-961-212-122-8

  •  P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2001, ISBN 961-6238-07-8