Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Transportna logistika


Učni načrt

Program predmeta zajema sodobni pristop k proučevanju logistike kot znanosti in praktične dejavnosti, ki temelji na interdisciplinarnem delu. Pridobljena znanja iz tega predmeta omogočajo študentom, da na osnovi sistemskega pristopa in upoštevanja vseh pomembnih dejavnikov prepoznajo in razrešujejo kompleksne ter dinamične probleme s področja transportne logistike v različnih poslovnih sistemih.

 

Vsebina predmeta:

 • Razumevanje teoretičnih osnov logistike,
 • Lastnosti elementov logističnega sistema,
 • Lastnosti logističnih podsistemov,
 • Delovanje logistčnih verig,
 • Postavitev logistične verige,
 • Lastnosti in izvedba oskrbovalne verige,
 • Zunanje izvajanje v oskrbovalnih verigah,
 • Merjenje uspešnosti delovanja oskrbovalnih verig

 

Gradivo predavanj:

Predavanja TL

 

Literatura:

 • Zelenika, R.: Logistički sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2005, 714 str., ISBN 953-6148-43-9.
 • Logožar, K.: Poslovna logistika - Elementi in podsistemi, GV Izobraževanje, Ljubljana, 2004, 265 str., ISBN 961-6529-00-5.
 • Brewer, A.M., Button, K.J., Hensher, D.A.: Handbook of Logistics and Supply-Chain Management, Emerald Group Publishing, 2008, 534 str., ISBN 978-0-0804-3593-0.
 • Waters, D.: Supply Chain Risk Management, Kogan Page, 2007, 264 str., ISBN-13-978-0-7494-4854-7

Izvajalci

Predavanja