Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Prometne tehnologije


Učni načrt

Program predmeta zajema aktivnosti proučevanja prometnih tehnologij kot znanosti in kot praktične dejavnosti opravljanja prometne storitve.

Cilj predmeta je spoznavanje osnov prometnih tehnologij. Študent spozna osnovne elemente, ki vplivajo na prometne tehnologije in so osnova za učinkovito načrtovanje ter izvajanje tehnoloških procesov po posameznih prometnih panogah. Pridobljeno znanje omogoča sistematični pristop k proučevanju temeljnih procesov opravljanja prometne storitve.

 

Vsebina

 • Teoretične osnove prometnih tehnologij (vidik znanstveno-tehničnega in tehnološkega napredka, razvoj in pristopi k razvoju prometnih tehnologij, razmejitve prometnih tehnologij)
 • Lastnosti tehnologije cestnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v cestnem prometu)
 • Lastnosti tehnologije železniškega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v železniškem prometu).
 • Lastnosti tehnologije pomorskega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v pomorskem prometu).
 • Tehnološke posebnosti organizacije transporta po notranjih vodnih poteh
 • Lastnosti tehnologije zračnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v zračnem prometu)
 • Lastnosti tehnologij na blagovno-transportnih terminalih (tehnološke zahteve, glavni procesi na terminalih, spremljajoči procesi in vzporedni procesi na terminalih).
 • Osnovne lastnosti tehnologije cevovodnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Osnovne lastnosti tehnologije žičnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Osnovne lastnosti tehnologija poštnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Izračunavanje tehnološke izvedbe transportno-logističnih procesov

 

Predavanja: 

Predavanja PT

 

Literatura:

 • Kolenc, J.: Organizacija in tehnologija cestnega prometa, UL FPP, Portorož, 1998, 354 str., ISBN 961-6044-34-6
 • Zgonc, B.: ŽelezniškI promet, UL FPP, Portorož, 2003, 216 str., ISBN: 961-6044-57-5
 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M.: Tehnologija prometa in transportni sistemi, UL FPP, Portorož, 2002, 376 str., ISBN 961-6044-51-6
 • Božičević, D., Kovačević, D.: Suvremene transportne tehnologije, FPZ Zagreb, Zagreb, 2002, 187 str., ISBN 953-6790-63-7
 • Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of Transport Systems,Routledge, London, 2013, 432 str., ISBN 113-6777-32-6

Izvajalci

Predavanja

Vsebina

 • Teoretične osnove prometnih tehnologij (vidik znanstveno-tehničnega in tehnološkega napredka, razvoj in pristopi k razvoju prometnih tehnologij, razmejitve prometnih tehnologij)
 • Lastnosti tehnologije cestnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v cestnem prometu)
 • Lastnosti tehnologije železniškega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v železniškem prometu).
 • Lastnosti tehnologije pomorskega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v pomorskem prometu).
 • Tehnološke posebnosti organizacije transporta po notranjih vodnih poteh
 • Lastnosti tehnologije zračnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta, izvedbe in kombinacije prometnih tehnologij v zračnem prometu)
 • Lastnosti tehnologij na blagovno-transportnih terminalih (tehnološke zahteve, glavni procesi na terminalih, spremljajoči procesi in vzporedni procesi na terminalih).
 • Osnovne lastnosti tehnologije cevovodnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Osnovne lastnosti tehnologije žičnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Osnovne lastnosti tehnologija poštnega prometa (vpliv infrastrukture in suprastrukture na planiranje procesov, izvedba transportnega procesa, procesi zaključevanja tehnoloških operacij transporta).
 • Izračunavanje tehnološke izvedbe transportno-logističnih procesov

 

Predavanja: 

Predavanja PT

 

Literatura:

 • Kolenc, J.: Organizacija in tehnologija cestnega prometa, UL FPP, Portorož, 1998, 354 str., ISBN 961-6044-34-6
 • Zgonc, B.: ŽelezniškI promet, UL FPP, Portorož, 2003, 216 str., ISBN: 961-6044-57-5
 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M.: Tehnologija prometa in transportni sistemi, UL FPP, Portorož, 2002, 376 str., ISBN 961-6044-51-6
 • Božičević, D., Kovačević, D.: Suvremene transportne tehnologije, FPZ Zagreb, Zagreb, 2002, 187 str., ISBN 953-6790-63-7
 • Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of Transport Systems,Routledge, London, 2013, 432 str., ISBN 113-6777-32-6