Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Poslovanje pomorskih agentov


Učni načrt

Vsa gradiva so dostopna v VIS-u.

 

2. kolokvij: 17. 12. 2019


Izvajalci

Predavanja