Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Varnost in zaščita v prometu


Učni načrt

  • Pregled razvoja varnosti in zaščite v prometu
  • Dejavniki in osnove raziskovanja prometne varnosti
  • Dejavniki, ki prispevajo k nastanku prometnih nesreč
  • Karakteristike udeležencev in njihovega udejstvovanja v prometu
  • Vpliv tehničnih elementov in specifičnih ukrepov na prometno varnost
  • Oblikovanje elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika
  • Dejavniki zaščite v prometu
  • Koncept, vidiki in področja zaščite v oskrbnih verigah
  • Izobraževanje in usposabljanje na področju zaščite in varnosti v ptometu

Izvajalci

Predavanja

Učno gradivo:

Študijsko leto 2018/2019: VZP2018-19

 

Rezultati kolokvijev in izpitov: