Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Intermodalni transport


Učni načrt

  • Opredelitev intermodalnega transporta
  • Institucionalni vidiki intermodalnega transporta
  • Segment in akterji na področju intermodalnih prevozov
  • Proizvodnja intermodalnih storitev
  • Intermodalna prometna omrežja in infrastruktura
  • Tehnologija v intermodalnem transportu blaga (tovorne enote, pretovorna tehnologija, infromacijska in komunikacijska tehnologija)
  • Dejavniki kakovosti in ekonomski vidik intermodalnega transporta
  • Vpliv prometne politike na razvoj intermodalnega transporta

Izvajalci

Predavanja

Učno gradivo:

Študijsko leto 2018/2019: IT2018-19

 

 

 

Rezultati kolokvijev in izpitov: