Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Informacijska podpora v logistiki


Izvajalci

Predavanja