Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

MERILA ZA PRIZNAVANJEO priznavanju obveznosti iz organiziranih oblik študija 1. letnika, v obsegu 20KT, odloča Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi dokazil predhodne izobrazbe (diploma, potrdila o izpitih, učnih načrtih opravljenih izpitov po predhodni izobrazbi).

  • 5 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika, in sicer Poročanje o RD, 

  • 25 KT iz individualnega raziskovalnega dela 1. letnika, 

  • 10 KT iz individualnega raziskovalnega dela 2. letnika.