Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Varstvo okolja
2024/2025

KLASIFIKACIJI KLASIUS IN FRASCATIKLASIUS-SRV Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja) (18202)
ISCED varstvo okolja (85)
KLASIUS-P Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno) (8500)
Frascati Naravoslovno-matematične vede (1) Tehniške vede (2) Medicinske vede (3) Biotehniške vede (4) Družboslovne vede (5) Humanistične vede (6)