Dogodki in obvestila

Tretjestopenjski študij

09.07.2019

 

Za prijavo kliknite na povezavo https://portal.evs.gov.si/prijava/ ali na gumb e-prijava. 

 

Prijava in vpis na študij


Kandidati za vpis lahko najkasneje do vključno 20. avgusta 2019 oddati Prijavo za vpis v prvi (ali drugi) letnik študijskega programa Pomorstvo in promet, 3. stopnje.

Po prejemu vseh prijav (po 20.08.2019) bo Komisija za razvojno in raziskovalno delo fakultete pregledala prejete prijave in naredila izbor kandidatov za vpis.

Vpis bo predvidoma do 31. avgusta 2019.

O vsem v zvezi z vpisom, fakulteta obvesti kandidate, ki so bili sprejeti na študij.

PRIJAVA: najkasneje do vključno 20.08.2019.

  

Postopek prijave:

1) kandidat izpolni elektronsko Prijavo za vpis, pri izpolnjevanju si lahko pomaga z Navodili

za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave se lahko kandidat obrne na podporo eVŠ, e-naslov:, tel.: 080 2002  (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki).

2) uspešno izpolnjeno elektronsko Prijavo, kandidat natisne in podpiše,

3) Prijavi priloži OBVEZNE PRILOGE:

  • kratek življenjepis,
  • (overjena) kopija diplomske listine (če diploma še ni buila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju - ko prejmejo diplomsko listino, NUJNO posredujejo še kopijo le-te; *če je diploma pridobljena v tujini, kandidati priložijo tudi odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome)
  • kopije celotne Priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih na dodiplomskem oz. podiplomskem študiju z izračunano povprečno oceno študija in oceno diplome,
  • izjava mentorja,
  • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature,
  • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis. 

4) Prijavo in obvezne priloge pošlje na naslov:

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

 

Razpis za vpis 

Vlada RS je izdala sklep k razpisu za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2018/19. 

Razpis je objavljen na spletni strani UL https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis/

  

Informativni dan

Informativni dan bo v petek, 07.06.2019 ob 17:00 v predavalnici 205 na sedežu FPPja.