Dogodki in obvestila

"HORIZON 2020" - PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH in USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

14.03.2019

 

Akademija za management in projektno vodenje in E- razvoj vabita na enodnevni seminar z  delavnico 

"HORIZON 2020" - PRILOŽNOSTI ZA FINANCIRANJE AMBICIOZNIH in USPEŠNIH RAZVOJNO RAZISKOVALNIH  PROJEKTOV     TERMIN LJUBLJANA, 16. april 2019, od 09.00 do 15.30 ure; dvorana v konferenčnem centru DOMUS MEDICA, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad   CILJ  Namen enodnevnega seminarja z delavnico je pokazati udeležencem,  kako se pripravi uspešen  EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz  programov EU. Na delavnici boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za kvalitetno pripravo  projektov – od definicije ciljev do načrtovanja, implementacije, proračuna in rezultatov projekta.  Na delavnici se bodo udeleženci, skozi praktično delo na primerih iz prakse, naučili:

  • potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave,  kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“,  osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu), kako načrtovati diseminacijo na projektu,  ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

  Z VAMI BO ODLIČEN PREDAVATELJ:    Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva Dr. Matej Požarnik, univ. dipl. inž. strojništva, je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.        SEMINAR JE NAMENJEN       Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena predznanja, prvenstveno pa:

  • Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (univerze, fakultete, raziskovalni instituti, in podobno),  Predstavnikom iz podjetij, ki se prijavljajo na razpise EU Predstavnikom občin, javnih zavodov, ki se prijavljajo na razpise EU Regionalnim razvojnim agencijam in pisarnam Svetovalnim podjetjem Podjetniškim centrom Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij,  Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj.  Študentom

  PROGRAM   08:30 – 09:00 Registracija udeležencev Pozdravna beseda predstavnika organizatorjev in predstavitev   1. Namesto uvoda

  • Evropska kohezijska politika 2014-2020 Izzivi Evrope Definiranje pravne osebe Kako poiskati pravi razpis?

  2. Horizon 2020 – subvencije za inovativne razvojne projekte

  • Logika programa Glavne novosti glede na predhodne programe Usmeritve delovnih programov, prednostne naloge in cilji

  3. Horizon 2020 – upravičeni in neupravičeni stroški

  • Utemeljevanje upravičenosti

  4. Priprava kakovostne vloge

  • Skrivnost uspešne vloge Štirje koraki do uspeha: ideja, partnerstvo, projektna vloga, izvedba Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh Evropska dodana vrednost, inovativnost in trajnost

5. Uspešno projektno vodenje

  • Obvladovanje izvajanja projekta  Priprava zahtevkov in poročil Evalvacija projekta in rojstvo novih idej

6. Odprta diskusija in zaključna misel      RAZPRAVA S PREDAVATELJEM   KOTIZACIJA IN GRADIVO   Kotizacija za udeležbo s 15% popustom znaša  228,65€ .   Kotizacija za udeležbo na delavnici brez popusta znaša  269 €. 25% popust za prijave in plačilo do vključno 20. marca 2019. 10% popust priznamo od 21.marca do 15.aprila 2019.  Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust. Študentom priznavamo 50% popust.  Cena vključuje predavanje strokovnjakov,strokovno gradivo ter prigrizke  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na delavnici v pisni obliki in elektronski obliki.  
PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

  • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja. Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PLAČILO Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 3939 443, sklic na 00 16042019 za Ljubljano
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-RAZVOJ, izobraževanje in raziskovanje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Davčna številka:57854971 
INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
gsm: 051 317 357  vsak dan od 10.00 do 12.00 ure
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po
e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com  
  -----------------------------------------------------------------------------------------