Dogodki in obvestila

Doktorand Dejan Žagar - javna predstavitev teme doktorske disertacije

04.07.2019

 

Spoštovani,

 

Obveščamo vas bo Dejan Žagar, na podlagi pripravljene doktorske teze z naslovom »VPLIV MOTEČIH DEJAVNIKOV NA OBREMENITEV ČASTNIKA V STRAŽI MED SIMULACIJO MANEVRA IZOGIBANJA (INFLUENCE OF DISTURBING FACTORS ON THE WORKLOAD OF THE OFFICER ON WATCH DURING A COLLISION AVOIDANCE SIMULATION)«, le- to javno zagovarjal

  • v ponedeljek, 08.07.2019 ob 12:00 uri v sejni sobi na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani v Portorožu.

 

Komisijo za oceno ustreznosti kandidata, teme in mentorice/ somentorja sestavljajo:

  1. prof. dr. Peter Vidmar, predsednik, UL FPP,
  2. doc. dr. Aleksander Grm, član, UL FPP,
  3. prof. dr. Serđo Kos, član, Pomorski fakultet na Reki.

 

Predlagani mentor:

  • doc. dr. Franc Dimc, UL FPP.

 

Predlagani somentor:

  • red. prof. dr. Andrej Košir, UL FE.

 

 

S spoštovanjem,

referat