Dogodki in obvestila

Vpisno obdobje 2020/2021 - redno napredovanje v višji letnik, ponovni vpis, podaljšanje statusa, izjemno napredovanje v višji letnik ter ostale vloge.

14.09.2020

 

Obveščamo vas, da lahko razne vloge, vezane na vpisno obdobje 2020/2021 oddate v referatu najkasneje do 16.09.2020.

Komisija za študijske zadeve bo vse prošnje pregledala in o njihovi vsebino odločala v petek, 18.09.2020.

Ugotovitvene sklepe pričakujte v sredo, 23.09.2020.

 

Možni primeri prošnj/ vlog študentov - vpisi v š.l. 2020/2021:

 

Prošnje najdete v svojem VISu. Prošnjo elektronsko izpolnete, natisnete, podpišete in jo skupaj s prilogami dostavite v študentski referat, vendar najkasneje do 16.09.2020.

 

Dokumentacijo lahko dostavite osebno v študentski referat v času uradnih ur ali pa pošljete s "kopensko pošto" na naslov

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za pomorstvo in promet

​Študentski referat

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

*******************************************

Napredovanje v višji letnik

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

--

Ponovni vpis

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

 

Pogoji za ponavljanje:

Pogoji:

 

-vpis v 1. letnik – najmanj 20 ECTS iz 1. letnika

 

-vpis v 2. letnik – doseženih 60 ECTS iz 1. letnika ter opravljene vse vaje in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika

 


Izjemno napredovanje v višji letnik

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

 • pandemija koronavirusa (bolezen CoVid-19),
 • starševstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

NOVO v času CoVida-19! - Študent mora oddati prošnjo za izjemno napredovanje v višji letnik z ustreznimi dokazili pri dosedaj veljavnih razlogih v skladu z določili Statuta UL (Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze). V primeru razloga razglašene pandemije pa v vlogi samo opiše razloge in ni potrebno posebnih dokazil o opravičljivem razlogu.

 

Pogoji za izjemno napredovanje:

  Obstoječi pogoji

Pogoji za 2020/2021

-vpis v 2. letnik – najmanj 36 ECTS iz 1. letnika

-najmanj 36 ECTS iz 1. letnika.

-vpis v 3. letnik – najmanj 90 ECTS iz 1. in 2. letnika

-najmanj 90 ECTS iz 1. in 2. letnika

--

Podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov (podaljšanje dodatnega leta)

Status študentu preneha v skladu z zakonom.

Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.

V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.:

 • pandemija koronavirus (bolezen CoVid-19),
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • poseben status študenta,

odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

 

 

NOVO v času CoVida-19! - Študent mora oddati prošnjo zapodaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov z ustreznimi dokazili pri dosedaj veljavnih razlogih v skladu z določili Statuta UL (Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze). V primeru razloga razglašene pandemije pa v vlogi samo opiše razloge in ni potrebno posebnih dokazil o opravičljivem razlogu.