Dogodki in obvestila

Naknadni razpis za študijsko izmenjavo v okviru programa Erasmus+ v 2. semestru študijskega leta 2019/2020

03.09.2019

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS_ss

Služba za Mednarodno sodelovanje in izmenjave UL je objavila Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020

 

Študent, ki želi opraviti Erasmus+ študijsko izmenjavo v tujini, mora oddati spletno prijavnico, ki jo izpolni v VISu priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh in potrdilo o opravljenih obveznostih (v kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil nobenih obveznosti, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija).

 

Prijavnico in priloge v pisni obliki je potrebno najkasneje do vključno četrtka 10.10.2019 oddati v Mednarodno pisarno FPP. Prijava je možna izključno za letni semester 2019/2020.

 

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, ne bodo obravnavane.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno na najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 

 

Na študij gre študent lahko od drugega letnika 1. stopnje dalje.

 

Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.

 

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo v času uradnih ur v Mednarodni pisarni ali po elektronski pošti international@fpp.uni-lj.si.