Dogodki in obvestila

Osebe brez statusa v študijskem letu 2020/2021 (nadaljevanje študija po prekinitvi statusa študenta)

29.06.2020

 

A) VODENJE EVIDENCE OSEBE BREZ STATUSA

Vsi, ki v študijskem letu 2018/2019 ne boste imeli statusa študenta, v omenjenem študijskem letu pa nameravate opravljati svoje študijske obveznosti, morate študentskemu referatu, preko svojega VISa, oddati Prošnjo za nadaljevanje študija in sicer za:

  1. Osebe brez statusa do dveh let
  2. Osebe brez statusa po dveh letih.

Prošnjo izpolnete v vašem VISu, jo natisnete, podpišete in vrnete na naslov referata bodisi s "kopensko" pošto bodisi skenirano v PDFju po e-pošti .

Prošnja bo obravnavana na redni seji Komisije za študijske zadeve (dodiplomski študij, 2. stopnja) oziroma Komisije za razvojno in raziskovalno delo (podiplomski študij) vsako prvo sredo v mesecu.

Prošnja mora v referat prispeti do zadnjega torka v tekočem mesecu.

B) OPRAVLJANJE IZPITOV

Študent, ki mu je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu s statutarnimi določili programa prenehal status študenta, ker ni napredoval v višji letnik oz. diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pridobi pravico opravljanja manjkajočih obveznosti kot oseba brez statusa v študijskem letu, v katerem je bil izdan sklep o nadaljevanju oz. dokončanju študija (obrazec Prošnja za vodenje evidence osebe brez statusa).

Študent lahko opravlja izpite v razpisanih rednih oz. izrednih izpitnih rokih (izpitni roki so na vpogled v VIS-u).

Prijava na izpit je možna le preko VISa, po opravljenem izpitu (po vnešenih rezultatih) na dom prejmete račun za plačilo izpita osebe brez statusa.

Skladno s Cenikom storitev UL FPP za š.l. 2020/2021 je oseba brez statusa dolžna plačati posamezen pristop k izpitu, in sicer:

  • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita v višini: 63,90€
  • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita: 191,80 €.