Dogodki in obvestila

Usmeritve in napotki glede KORONAVIRUSA

09.03.2020

 

Spoštovane študentke in študentje, 

priloženo vam pošiljamo nekaj podrobnejših navodil glede ravnanja v primeru pojava koronavirusa, ki jih je pripravila delovna skupina na UL pod vodstvom dekanov UL MF in UL ZF, in sicer:

 

 

Ponovno izpostavljamo ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ<https://www.nijz.si>), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC<https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers>):

-          izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni;

-          upoštevanje higiene kašlja;

-          dosledno izvajanje higiene rok (predvsem izvajanje umivanja rok in upoštevanje principa nedotikanja);

-         v primeru, ko voda in milo nista dostopna, se namesto umivanja lahko poslužimo razkuževanja rok, pri tem za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo z vsebnostjo alkohola v razkužilu vsaj 60 %;

-          izogibanje zaprtim javnim prostorom, kjer je veliko ljudi;

-          kdor kaže znake bolezni, naj ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi ter zdravnika o simptomih najprej obvesti po telefonu; zdravnik ali drug zdravstveni delavec bo na podlagi anamneze podal navodila za nadaljnje ravnanje.

 

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate.