Dogodki in obvestila

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih

28.05.2020

 

Spoštovani,

 

obveščam vas, da je od 26. 5. 2020 v veljavi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, katerega predlagatelj je MNZ in ureja vstop v državo za študente in zaposlene v izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih institucijah v 11. in 12. točki 10. člena (za dnevne migrante) ter v 7. točki 12. člena (za osebe iz tretjih držav). Gre za izjeme pri izvajanju karantenskih ukrepov ter potrebna dokazila za prestop državne meje.

 

Kot dokazila za študente štejejo:

  • potrdila o vpisu v slovenski visokošolski zavod v tem študijskem letu, ki ga izda članica UL,
  • dovoljenje za bivanje in
  • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču,
  • potrdilo, da študent opravlja študijske obveznosti na članici UL v RS.

 

Kot dokazila za zaposlene štejejo:

  • dovoljenje za bivanje in
  • potrdilo o začasnem ali stalnem bivališču,
  • pogodbe o delu s članico UL.

 

Študenti oz. zaposleni iz tretjih držav morajo obenem predložiti tudi negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni, kot nalaga 7. točka 12. člena Odloka.

 

Na spletnih straneh NIJZ in MZZ redno ažurirajo seznam držav, iz katerih lahko v skladu z 9. členom Odloka osebe vstopajo v Republiko Slovenijo.

Ponovno izpostavljamo, da povsod, kjer je to možno, tujim študentom omogočite zaključek študijskega leta 2019/2020 na daljavo in jih o tem predhodno obvestite. Če pa to ni možno, študente oz. zaposlene, ki se vračajo iz tujine na članico UL, opozorite, naj se tik pred potjo natančno pozanimajo o ukrepih in epidemiološki sliki ter možnosti prehajanja državnih mej vzdolž celotne poti – te informacije bodo pridobili pri veleposlaništvih Republike Slovenije v njihovih državah ter na omenjenih spletnih straneh. Prav tako morajo zaradi preventivnih ukrepov študenti predhodno preveriti možnosti namestitve oz. bivanja pri najemodajalcih ali ŠD.

 

Lep pozdrav/ Kind regards,

mag. Maja Slovenc
Pomočnik rektorja  / Advisor to the Rector

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 602,
Maja.Slovenc@uni-lj.siwww.uni-lj.si