Dogodki in obvestila

Izpitni roki v juniju 2020 - doc.dr. Evelin Krmac

01.06.2020

 

Spoštovani,

 

izpitni roki za predmete, ki sem jih izvajala v zimskem semestru 2019/20 in v prejšnjih letih, se bodo izvedli kot je bilo določeno med študijskim letom (glejte VIS in spletne strani predmetov).

 

Vsi izpiti, vključno s praktičnim, ki bo 16.6.2020, se bodo izvedli v učilnicah na fakulteti.

 

Izjema so le izpiti za predmeta Informatika v prometu (1. PTTL) in Informatika v logistiki (3. UNI TPL), ki sta se izvajala v letošnjem letnem semestru in jih je izvajal kolega doc. dr. Jure Žabkar. Vsi študenti, ki ste predmeta poslušali pri njem, opravljate tudi izpit pri njem po navodilih, ki vam jih je dal v času pedagoškega procesa.

 

Študenti, ki pridete na izpit na fakulteto, morate upoštevati vsa veljavna navodila, povezana z ukrepi zaradi COVID-19, ter s seboj prinesti natisnjeno in podpisano izjavo

 

Z lepimi pozdravi,

Evelin Krmac