Dogodki in obvestila

Ukrepi COVID-19 - NUJNO OBVESTILO

23.06.2020

 

Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti,

 

Zaradi slabšega epidemiološkega stanja je Vlada Republike Slovenije  izdala  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  (Ur.l. 90/2020)S tem odlokom se v zaprtih javnih prostorih začasno 

določi obvezna uporaba zaščitne maske (ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela obraza) in obvezno razkuževanje rok

 

Pri delu na FPP, glede na priporočila NIJZ,  upoštevamo tudi naslednja navodila spodaj.

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FPP se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb v skladu z že sprejetimi navodili ter obvezno razkuževanje prostora. 

 

Pri vseh dejavnostih na FPP še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

  • medsebojno razdaljo 1,5;
  • skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
  • iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
  • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
  • upoštevamo higieno kašlja,
  • naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri.

 

Z lepimi pozdravi,

Izr.prof.dr. Peter Vidmar

dekan