Dogodki in obvestila

Erasmus+ razpis 2021/22

27.02.2021

 

 

erasmus+Služba UL za mednarodno sodelovanje in izmenjave zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo zaključnih del), namesto na  UL FPP opravi na partnerski instituciji v tujini, s katerimi ima UL FPP podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov.

 

Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo na institucije, katerih programi so skladni z njihovim študijskim programom in predmetnikom ter ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 

  • da imajo v celotnem času študija v tujini aktiven status študentke oz. študenta na matični članici UL,
  • da so v času izmenjave vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • da imajo poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. 

 

Razpis bolj podrobno določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa. 

 

PRIJAVA:

Študent, ki se želi prijaviti za opravljanje študijske izmenjave, mora v sistemu VIS izpolnit spletno prijavnico in priložiti dokazila:

 

  • potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na stopnji študija, na katero je trenutno vpisan. Če študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih obveznostih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh. 

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 28. februar 2021 do 24:00. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo po elektronski pošti international@fpp.uni-lj.si.