Dogodki in obvestila

Vabilo na konstitutivno sejo ŠS UL FPP

25.03.2021

 

V skladu s 13. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani bo konstitutivna seja ŠS UL FPP potekala 29.03.2021 ob 18. uri preko videokonference (spletna platforma Zoom).

 

 

Predlagan dnevni red:

1. Poročilo dekana o izidu volitev in potrditev mandatov

2. Poročilo predsednika ŠS UL FPP v prejšnji sestavi

3. Volitve predsednika ŠS UL FPP

4. Volitve podpredsednika ŠS UL FPP

5. Volitve tajnika ŠS UL FPP

6. Volitve namestnikov predsednika in podpredsednika ŠS UL FPP

7. Razno

 

 

Vljudno vas vabimo, da se seje udeležite, svojo udeležbo pa prosimo sporočite Študentskemu svetu na studentski.svet@fpp.uni-lj.si, ki vam bo na dan seje posredoval povezavo do videokonference.

 

ŠS UL FPP

 

Zapisnik Konstitutivne Seje ŠS UL FPP