Dogodki in obvestila

RAZPIS začetka kandidacijskega postopka

31.03.2021

 

Razpis v organe Fakultete za pomorstvo in promet

 

V skladu s 16. in 17. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter na podlagi veljavnih Pravil FPP izdajam dne 31.03.2021 naslednji  RAZPIS začetka kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov članov Senata, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za kakovost študija in Upravnega odbora Fakultete za pomorstvo in promet. 

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, torej 01.04.2021 in se izteče 08.04.2021 ob 23:59.

 

Več informacij lahko najdete v priloženi datoteki in obrazcu.

 

Anže Šter

Predsednik ŠS UL FPP

 

Razpis v organe FPP

Obrazec kandidature v organe FPP