Dogodki in obvestila

Navodilo za izvajajnje hibridnega študija na FPP od 3. maja do preklica

28.04.2021

 

Spoštovane študentke in študentje,

 

 

smo na dveh tretjinah semestra in ne vemo kako dolgo bo trajala delna sprostitev izvajanja študijskega procesa. Izvajalci se samostojno odločamo za način izvedbe (hibridna ali izključno na daljavo), predvidene z učnim načrtom posameznega predmeta.

 

 

Predavanja: na naslednjih predavanjih in vajah se boste z izvajalci dogovorili, kako boste v stiku: ali deloma v živo ali na daljavo, prilagodite svoj način dela obveznostim, ki jih morate izpolniti pred izpitom. Objavljeni urnik ostaja. 

 

 

Kolokviji, izpiti: Praviloma bodo preizkusi znanja izvedeni fizično v živo, izvajalci vas bodo uvedli v predvideno vrsto preizkusa. 

 

 

Dobro dokončajte, kar ste začeli!