Dogodki in obvestila

LERU-CE7 Widening SEMINAR

16.06.2021

 

Univerza v Ljubljani bo jutri gostila LERU-CE7 online seminar z naslovom:

 

»Through the Widening DOCS (Disparities, Opportunities, Complementarities, Synergies) policies towards research excellence«.  Seminar bo potekal dne 17. junija, 2021 med 9:00 in 15:25,

 

Seminar bo predstavil razloge za Widening politiko Evropske unije z nekaterimi najboljšimi praksami in projekti  iz preteklosti in izpostavil priložnosti za CE7 in LERU univerze v okviru nove Widening strategije EU v zvezi z Obzorjem Evropa ter pričakovane bodoče komplementarnosti in sinergije z drugimi evropskimi in nacionalnimi raziskovalno-razvojnimi programi.

 

V prilogi vam pošiljamo program in vas vabimo, da se dogodka udeležite ter aktivno prispevate s svojimi mnenji in pogledi v okviru diskusij.  

 

Več informacij o LERU-CE7 Widening online seminarju in možnosti registracije je na voljo na naslednji strani  LERU-CE7 WIDENING ONLINE SEMINAR