Dogodki in obvestila

PCT POGOJI - OBVESTILO IN NAVODILO ŠTUDENTOM

16.09.2021

 

Drage študentke in študenti,  

 

Z dnem 15. 9. 2021 je začel veljati spremenjen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021; v nadaljnjem besedilu: odlok), ki uveljavlja nekaj novosti. Poseben pravilnik, ki bo veljal za študente Univerze v Ljubljani bo obravnavala Statutarna komisija na današnji seji in Senat UL na seji 21.09.2021. Novosti iz omenjenega odloka, ki se nanašajo na študente so:      

 

Študenti obvezno izvajajo enkrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje na fakulteti, do nadaljnjega bo ta prostor za samotestiranje Računalniška učilnica 2 v pritličnih prostorih fakultete. V prilogi vam pošiljamo evidenčni list testiranja, ki po testiranju izpolnite in ga imejte pri sebi.   Po odloku je organizacija in dokazovanje samotestiranja v pristojnosti fakultete. O načinu dokazovanja vas bomo obvestili naknadno, ko bomo o tem sprejeli ustrezno odločitev.  

 

Študentom po odloku pripada pet brezplačnih testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.   

 

Na Ministrstvu za zdravje so v izogib različnega tolmačenja odloka, glede razlage dvojnega izvajanja testa HAG za samotestiranje za študente, ki poleg študija opravljajo tudi študentsko delo, poslali poizvedbo. Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da za opravljanje (študentskega) dela se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.  

 

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list). Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da se morajo študentje, ki poleg študija opravljajo študentsko delo, samotestirati tako na visokošolskem zavodu kot tudi pri delodajalcu, pri katerem opravljajo študentsko delo.  Študenti, ki izpolnjevanje pogoja PCT dokazujejo z dokazili iz 2. člena odloka, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.   

 

Kot doslej vse študente  pozivamo k cepljenju, pri čemer boste ključno pripomogli k ohranitvi odprtosti in delovanju visokošolskih zavodov v študijskem letu 2021/2022.   

 

Z lepimi pozdravi,  

izr. prof. dr. Peter Vidmar dekan